You can't sit with us plastics. Welcome bambu!

Att plast inte är bra för naturen vet nog det flesta vi det här laget men hur dåligt är det egentligen för vår miljö? Och varför är det så viktigt att vi gör något åt det? Vi alla vill ju att våra barn ska ha en fin planet att leva på när de växer upp och det är dags för oss föräldrar att göra skillnad. 

Plast har blivit en integrerad del av våra dagliga liv, men dess bekvämlighet kommer till en hög kostnad. Vår planet står inför en plastkris och skadorna som orsakas av plastföroreningar blir allt svårare att ignorera. Från haven till soptipparna förstör plastavfall vår planet på flera olika sätt.

Problemet med plast är att det tar hundratals år att brytas ned och när det väl gör det frigörs giftiga kemikalier i miljön. Produktionen av plast är också en betydande bidragsgivare till växthusgasutsläppen, som bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Plastavfall kan hamna i haven, floderna och andra vattendrag, skada marint liv och förorena näringskedjan. Det utgör också en betydande hälsorisk för människor, eftersom mikroplaster har hittats i vårt dricksvatten, mat och till och med luften vi andas.

Plastavfall är också särskilt skadligt för marint liv, eftersom det kan misstas för mat av djur som havssköldpaddor, fiskar och sjöfåglar. När det väl har svalts kan plast orsaka inre skador, blockeringar och kvävning. Det kan också trassla in och fånga djur, vilket leder till skador, drunkning och till och med död. Detta påverkar inte bara djuren själva utan också hela ekosystemet de är en del av.

Effekterna av plastföroreningar påverkar också landet, där plastavfall kan ta upp värdefull plats på soptippar och bidra till förorening av jorden. Plastpåsar är särskilt skadliga för landbaserad plastförorening. De är lätta och hamnar ofta som skräp, där de kan trassla in djur och skada ekosystem (därför har vi ingen plast i våra förpackningar överhuvudtaget). 

För att minska vår plastanvändning så har vi valt att använda oss av bambu i våra produkter samt papper och kartong för våra paket. 

Det finns flera anledningar till varför vi bör använda naturliga material som bambu istället för plast. För det första är bambu en hållbar och förnybar resurs. Den växer snabbt, kräver mindre vatten än de flesta andra grödor och behöver inte gödningsmedel eller bekämpningsmedel för att trivas. Detta gör det till ett mycket mer miljövänligt alternativ än plast, som är tillverkad av icke-förnybara fossila bränslen och kräver en betydande mängd energi för att producera.

Dessutom är bambu nedbrytbart, vilket innebär att det kommer att brytas ner naturligt och inte bidra till det växande problemet med plastföroreningar. Till skillnad från plast, som kan ta hundratals år att brytas ner och släppa ut skadliga kemikalier i miljön, kommer bambuprodukter bara att brytas ner och återgå till jorden.

Dessutom kan användning av bambu istället för plast hjälpa till att minska vår koldioxidavtryck. Som nämnts tidigare är produktionen av plast en stor bidragsgivare till växthusgasutsläpp, vilket bidrar till klimatförändringar. Genom att använda bambuprodukter istället kan vi minska vår beroende av plast och minska mängden koldioxidutsläpp som släpps ut i atmosfären.

Sammanfattningsvis är användning av naturliga material som bambu istället för plast inte bara bättre för miljön, utan det är också ett mer hållbart och ansvarsfullt val för alla familjer. Genom att välja bambuprodukter kan vi hjälpa till att minska vårt koldioxidavtryck, minska plastföroreningar och skydda planeten för kommande generationer. 

Läs mer om våra produkter här 

Tillbaka till blogg