Feber hos nyfödda och småbarn

Som förälder finns det inget mer oroande än att se ditt lilla barn må dåligt. Ett av de vanligaste symtomen som kan orsaka oro är feber hos spädbarn. Feber kan vara skrämmande, men de är ofta bara ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion. Att förstå vad feber är och hur du kan hjälpa ditt barn under den här tiden kan göra dig lugnare och säkerställa att du ger den bästa möjliga vården för din bebis.

Vad är feber?

Feber är en ökning av kroppstemperaturen över det normala intervallet, vilket för spädbarn vanligtvis anses vara mellan 36,1°C till 37,9°C. Det är viktigt att komma ihåg att feber inte är en sjukdom i sig själv, utan ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion. Feber kan uppstå som ett resultat av olika sjukdomar, inklusive virala eller bakteriella infektioner.

Vanliga orsaker till feber hos spädbarn

 1. Virala Infektioner: Förkylningar, influensa och andra virala infektioner är några av de vanligaste orsakerna till feber hos spädbarn. Dessa brukar lösa sig själva med adekvat vård och mycket vila.

 2. Bakteriella Infektioner: Vissa bakteriella infektioner som öroninfektioner, urinvägsinfektioner och lunginflammation kan leda till feber. Vissa av dessa bakteriella infektioner kan kräva medicinsk behandling, såsom antibiotika.

 3. Tandsprickning: Även om detta är ett kontroversiellt ämne, tror vissa föräldrar att tandning kan orsaka en lätt feber. Studier är dock inte entydiga, och febern är troligtvis relaterad till en underliggande viral infektion.

 4. Vaccinationer: Efter att ha fått vissa vaccinationer kan spädbarn uppleva en mild feber när deras kroppar bygger upp immunitet. Detta är en normal reaktion och brukar avta inom en eller två dagar.

 5. Miljöfaktorer: Överdriven påklädning, att vara i en varm miljö eller för mycket fysisk aktivitet kan leda till en lätt ökning av kroppstemperaturen.

När ska man söka medicinsk hjälp:

Även om de flesta feberinfektioner hos spädbarn inte är ett akut problem, finns det vissa situationer där medicinsk hjälp är nödvändig. Sök medicinsk rådgivning om:

 1. Ditt barn är yngre än tre månader och har en temperatur på 38°C eller högre.

 2. Ditt barn är mellan tre till sex månader gammalt och har en feber på 38,3°C eller högre.

 3. Ditt barn är äldre än sex månader och har en temperatur över 39,4°C.

 4. Febern varar i mer än tre dagar eller åtföljs av andra oroande symtom som andningssvårigheter, ihållande kräkningar, utslag eller irritabilitet.

Tips för att hjälpa ditt barn vid feber:

 1. Övervaka temperaturen: Använd en digital termometer för att noga övervaka ditt barns temperatur. Rektala termometrar anses vara de mest tillförlitliga för spädbarn.

 2. Håll ditt barn vätskebalanserat: Erbjud frekvent amning eller flaskmatning för att se till att ditt barn får i sig tillräckligt mycket med vätska. För äldre spädbarn kan små sippor vatten ges.

 3. Håll en behaglig rumstemperatur: Se till att rummet har en behaglig temperatur, varken för varmt eller för kallt. Klä ditt barn i lätta, luftiga kläder.

 4. Svalka med bad: Om ditt barns feber är hög kan ett bad med ljummet vatten hjälpa till att sänka temperaturen. 

 5. Använd febernedbringande läkemedel: Rådfråga din barnläkare innan du ger något febernedbringande läkemedel, som t.ex. paracetamol eller ibuprofen. Följ doseringsanvisningarna noggrant.

 6. Ge extra tröst: Kela och håll ditt barn nära för att ge tröst och trygghet under den här tiden.

 7. Vila mycket: Se till att ditt barn får tillräckligt med vila och sömn för att underlätta återhämtningen.

 8. God hygien: God hygien och att hålla ditt barn borta från sjuka personer för att minska risken för ytterligare infektioner.

Att uppleva en feber hos ditt barn kan vara stressande, men det är vanligtvis ett tecken på att deras kropp aktivt bekämpar en infektion. Genom att förstå orsakerna, veta när du ska söka medicinsk hjälp och tillämpa rätt vård, kan du hjälpa ditt barn genom denna tillfälliga fas. Kom ihåg att om du någonsin känner dig orolig eller osäker är det alltid bäst att rådfråga din barnläkare för professionell rådgivning och bekräftelse. 

Få mer tips om din bebis första tid här.

Tillbaka till blogg